به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، جلسه توجيهي اجراي طرح سه روزه پيشگيري در محلات ابركوه با حضور كارشناسان بهزيستي استان و نمايندگاني از محلات شهر و مديران برخي از ادارات در محل فرمانداري برگزار گرديد.

اين طرح كه همزمان با ايام ورود پر خير و بركت رهبر معظم انقلاب به ابركوه با مشاركت نمايندگان و معتمدين محلات در سطح 12 محله ابركوه برگزار خواهد شد با رويكرد پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و ارتقاء مراقبت هاي اجتماعي در بين خانواده ها از 14 ديماه كليد خواهد خورد سه روز به طول خواهد انجاميد.

فرماندار در اين جلسه با اشاره به برخي از آسيب هاي موجود در جامعه، پيشگيري و اهتمام به پرداختن به ريشه هاي آسيب را اولويت اجراي اين طرح دانست و از كارشناسان بهزيستي تقدير نمود.

وي گفت: مردم و مسئولين  بايد كاري كنند تا معلوليت و آسيب اجتماعي  و در پي آن هزينه هايي كه جامعه متحمل مي شود كاهش يابد.

سيد نبي رسولي حضور افراد معتمد و نمايندگان محلات را در اجراي طرح ضروري خواند و افزود: سازمانهاي مردم نهاد و افراد صاحب نفوذ در جامعه با همكاري در برپايي جلسات آموزشي  براي آگاهي بخشي بيشتر به مردم و خانواده ها در مسير كاهش مشكلات بسيار راهگشا و تعالي بخش خواهند بود.  

گفتني است مشاركت اجتماعي مردم، ارتقاء سلامت اجتماعي، مراقبت هاي اجتماعي در طول سال، آموزش و ترويج مهارت هاي زندگي، هويت سازي ارزشمند در پرتو ميراث ماندگار شهرها، شور و نشاط اجتماعي و بررسي و ارزيابي مشكلات، از جمله اهداف بلند اين طرح مي باشد.