به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه به نقل از روابط عمومی اداره منابع طبیعی شهرستان ابرکوه مراسم تودیع ومعارفه رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان مورخ 1/6/96 باحضورمدیرکل محترم اداره منابع طبیعی وآبخیزداری استان یزدوهیات همراه ومعاون فرماندارومسئولین شهرستان درمحل فرمانداری شهرستان ابرکوه برگزارشد.دراین مراسم ضمن تقدیروتشکرازخدمات سیداحمدهدایت رئیس پیشین اداره منابع طبیعی شهرستان ،مرتضی سعیدی به سمت سرپرست اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان ابرکوه معرفی شد