برگزاری همایش حلقه های تربیتی شجره طیبه صالحین درابرکوه

24 حلقه تربیتی حضور داشته و با راهنمائی مربیان طرح درزمینه مسایل روز و بصیرت دینی به بحث وبررسی پرداختند حجت الاسلام حسینی امام جمعه ابرکوه طی سخنانی با بیان اینکه حلقه های تربیتی بهترین  کانون برای رشد وتفکر بسیجی است  به اعضای حلقه های صالحین توصیه نمود با عزم واراده ای استوار ومستحکم و با کاروتلاشی مضاعف زمینه پیشرفت  هرچه بیشتر خود وکشوررا فراهم سازند.