به گزارش روابط عمومي فرمانداري صبح روز پنجشنبه مدير كل مديريت بحران استانداري جهت بازديد از فرونشت ها و فروچاله هاي منطقه ي دولت آباد در ابركوه حضور يافت.

هادي نسب در حاشيه بازديد از اين فرونشست ها اظهار داشت: به دليل پراكندگي و عمق زياد، لازم است  بصورت تخصصي و كارشناسي نسبت به بررسي و اعلام نتيجه وضعيت اين منطقه و خطرات احتمالي آن اقدام شود.

وي گفت: جهت جلوگيري از خسارات جبران ناپذيري كه ممكن است از وضعيت موجود ناشي گردد، لازم است تا زمان حصول نتيجه كار كارشناسان، از هر گونه عمليات عمراني ، زير بنايي و حتي تردد در اين منطقه خودداري شود.

 

در ادامه با توجه به مستعد بودن موقعيت مكاني فرونشست ها ، مانور لحظه ي صفر امداد نجات برگزار شد .

در اين مانور ضمن بررسي وضعيت و آمادگي يگان هاي امدادي ، نحوه ي نجات يك انسان سقوط كرده داخل اين فروچاله ها تمرين شد.