گزارش تصويري

كاركنان فرمانداري شهرستان ابركوه به مناسبت گراميداشت هفته ارتباطات و روابط عمومي، اقدام به برگزاري يك دوره كوهنوردي نمودند.

در اين برنامه كه به همت روابط عمومي فرمانداري برگزار گرديد، همزمان با هفته ارتباطات و روابط عمومي و در روز جوان، كاركنان فرمانداري ابركوه به ارتفاعاتي در منطقه مزرعه عرب واقع در شهرستان اقليد صعود نمودند.