بررسی مسائل زیست محیطی کارخانه کاشی کوثر ‌کویر ابرکوه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، عصر دیروز زارع زاده از کارخانه کاشی کوثر کویر ابرکوه بازدید به عمل آورد.

طی بازدید به عمل آمده از این کارخانه و بررسی مسائل زیست محیطی که مکررا مورد پیگیری قرار گرفته بود با توجه به انجام پروژه های جدید در زمینه کنترل آلودگی و رعایت موارد زیست محیطی تا آینده ای نزدیک فاز نهایی این مجموعه به نتیجه نهایی خواهد رسید و موضوعات آلودگی این واحد صنعتی به طور کامل رفع خواهد شد.