با حضور مسئولین استانی مراسم توديع ومعارفه معاون فرمانداری ابركوه برگزار شد

، به با حضور عادل  فرماندار و دشتي  معاون  سياسي ، امنيتي  استانداري يزد، قائم محمدی مشاور استاندار ورئيس روابط عمومي استانداري وامام جمعه ابركوه برگزار گردیدمحمد مهدی عادل  ،ضمن خير مقدم  وقدر داني از خدمات بي شائبه   وتلاش هاي محمد جوادابوالحسيني ، گفت: بنابه مصلحت مقرر گرديد ه ايشان درمركز استان به خدمت مشغول واز تجربيات ارزنده وي درمرکز استان استفاده نمايند فرماندار ابركوه  به خدمات صادقانه و خالصانه وی اشاره و گفت: حقیقتاً وجود این شخص در فرمانداري  شهرستان، بسیار بارز و قابل توجه بوده  است وبه  آقاي مسلم فلاحزاده كه درپست جديد خود بعنوان معاون فرماندار ابركوه منصوب شده نیز  خيرمقدم واظهار امیدواری نمود كه به یاری خداوندمنان دراين پست با همکاری با سایر دستگاها موفق ودر پیشبرد اهداف عالیه شهرستان وخدمت رساني به مردم موفق باشد  .درادامه آقاي دشتي معاون سياسي ،امنيتي گفت: خدمت گزاران به مردم سرپنجه های الهی هستند که واسطه فیض وربوبیت الهی می باشند .

وی ادامه داد: تحرک ،تدین ،دلسوزی وهمکاری آقای ابوالحسینی با فرماندار منشاءخدمات خیر ایشان بود و امیدواریم در نقطه ی دیگر بتوانیم از این نیروی ارزشی استفاده کنیم.معاون سیاسی ،امنیتی استاندار سخنانی درخصوص اهداف  هدفمند کردن یارانه ها وکم شدن شکاف بیر فقیر وغنی و عدل اجتماعی ودرنهایت توازن طبقات درجامعه اسلامی برای رسیدن آحادجامعه به حقوق ومزایای مادی اجتماعی مردم ، درجمع مدعوین ایراد ومهمترین دستاورد هدفمند کردن یارانه هارادستاورد فرهنگی آن مطرح وایجادرقابت سالم درتولید ودرنهایت بالارفتن کمی وکیفی کالاهای تولید داخل عنوان نمود.وی از شهر ابرکوه بعنوان شهری با مردمی با تدین وتعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی نام برد ودلیل این صفات مردم ابرکوه را فرهنگ غنی ومیراث فرهنگی وسرداران وشهیدان والامقام این شهرستان نام برد.ودرنهایت از اقای فلاحزاده بعنوان فردی با تجارب شایسته  درزمینه های مدیریتی ،واتفاق نظر مسئولین برانتصاب وی دراین پست نام برد.