بازدید و سرکشی از نانوایی شهرک ولایت ابرکوه

زارع زاده فرماندار ابرکوه صبح امروز به صورت سرزده از نانوایی تافتون شهرک ولایت بازدید کرد و از نزدیک در جریان کیفیت پخت، مقدار سهمیه آرد و مشکلات آن قرار گرفت.