بازدید مدیرکل سیاسی استانداری یزد از ادارات شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، رستگاری مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری پس از حضور در فرمانداری و دیدار با فرماندار از برخی ادارات شهر ابرکوه و مهردشت بازدید کرد.

این بازدیدها که به صورت دوره ای از فرمانداری ها، بخشداری ها و سایر ادرات انجام می شود؛ تبادل تجربیات، بررسی مشکلات و همچنین ارزیابی اقدامات و عملکردها را در پی دارد.