اقدامات هلال احمر درهفته كاهش بلايا ي طبيعي

شهدای محراب این شهر با عنوان جمعه ایمان ایمنی ضمن ارائه خدمات بهداشتی رایگان نظیر اندازه گیری فشار خون نماز گزاران بروشور و جزوات اموزشی درزمینه اقدامات پیشگیرانه دربرابر بلایای طبیعی سیل زلزله وطوفان بین انان توزیع نمود.