ديدار مردمي

"فلاحزاده" استاندار يزد بصورت ويدئو كنفراس با تعدادي از مردم كه از سوي دفتر ارتباطات مردمي هماهنگ شده بود با مشكلات آنها آشنا شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري حدود 20 نفر از مردمي كه زمينه ارتباط آنها با استاندار از سوي دفتر ارتباطات مردمي استانداري فراهم شده بود در محل فرمانداري از طريق ويدئو كنفرانس انجام گرفت.

به گفته ي "جعفري" كارشناس دفتر ارتباطات مردمي استانداري،اين طرح با هدف خدمت رساني بيشتر به روستاها و مناطق محروم استان از آذرماه 89 و با سفر به شهرستان بافق شروع شده و ابركوه دومين شهرستان در اين طرح مي باشد كه زمينه ارتباط مردم با استاندار از طريق ويدئو كنفرانس فراهم شده است.

وي همچنين افزود؛اهم مشكلات مطرح شده در اين ديدار مساعدت مالي ، بهداشت درمان و مشكلات زير ساختي روستاها مانند آب و برق بود كه با دستور استاندار و پيگيري فرماندار  ان شالله حل خواهد شد.

اين طرح در فواصل حدود سه ماهه در شهرستانهاي استان اجرا خواهد شد.