اجرای طرح تسکین در ادارات شهرستان ابرکوه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، زارع زاده فرماندار از نحوه اجرای طرح تسکین در مراکز جامع سلامت شهرستان بازدید کرد.

در بازدید سرزده فرماندار از درمانگاه شهید ولی، روند اجرای برنامه تامین سلامت کارکنان یزد نوین(تسکین) مورد بررسی قرار گرفت.

در این طرح، کلیه کارکنان دستگاه‌های اداری موظف به حضور در مراکز جامع سلامت به منظور تکمیل پرونده الکترونیکی سلامت خود می باشند.

زارع زاده از مدیران و کلیه کارکنان ادارات شهرستان خواست تا در اسرع وقت اقدام و گزارش آن را به فرمانداری ارسال نمایند.