گزارش تصویری حضور احمد وحیدی وزیر کشور در شهرستان ابرکوه

گزارش تصویری حضور احمد وحیدی وزیر کشور در شهرستان ابرکوه و بازدید از پروژه های گوناگون شهرستان