نشست فرماندار ابرکوه با مدیرکل نوسازی استان در خصوص احداث واحد آموزشی در شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، صبح دوشنبه کاظمی مدیر کل نوسازی و رضایی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان یزد با فرماندار در محل آموزش و پرورش شهرستان دیدار کردند.  

در‌ پی جلسه مصوبه شورای آموزش و پرورش استان در خصوص به کمک خیرین مدرسه ساز در ابرکوه و احداث دو ساختمان آموزشی، مسئولین ضمن بازدید از زمین های پیشنهادی در محل مسکن مهر ابرکوه و مهردشت از نزدیک با وضعیت مدارس شهرستان آشنا شدند.
 
همچنین ضمن تایید نیاز فوری این شهرستان مقرر شد با راه اندازی و تاسیس مجمع خیرین مدرسه ساز ابرکوه برای احداث ۵ واحد آموزشی مساعدت و از بودجه خیرین در شهرستان سرمایه گذاری شود.‌

در پایان در خصوص مراحل ثبت انجمن خیرین مدرسه ساز شهرستان زیر نظر خیرین مدرسه و پیگیری آن در مرکز استان بحث و تبادل نظر شد.