فرماندار ابركوه:

مردم اخلاقا و شرعا ملتزم به رعايت حقوق يكديگر هستند و مسئولين بايد بيشتر اين حقوق را رعايت كنند

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ابركوه جلسه كميته صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي درمحل فرمانداري تشكيل گرديد.

در اين جلسه سيد نبي رسولي فرماندار ابركوه اظهار نمود: شهروندان يك شهر با توجه به حقوقي كه دارند نمي توانند هر اقدامي كه خلاف قانون جمهوري اسلامي باشد را انجام دهند، هر اقدامي مخالف با مسائل جامعه باعث حرمت شكني آن مي شود و اين حرمت شكني ميتواند درتمام جنبه ومسائل جامعه باشد.

عالي ترين مقام اجرائي شهرستان رعايت حقوق شهروندي و صيانت ازحريم امنيت عمومي و بازگشت به امر به معروف و نهي از منكر را تضمين كننده حقوق اجتماعي دانست و تصريح كرد: مردم اخلاقا و شرعا ملتزم به رعايت حقوق يكديگر هستند و مسئولين بايد بيشتر اين حقوق رارعايت كنند.

اين مقام مسئول ادامه داد: براي رعايت حقوق شهروندي و حريم امنيت عمومي بايد از ابتدا فرهنگ سازي شود و مسئولين شهرستان اگر وظايف خودرا درراستاي قوانين جمهوري اسلامي انجام دهند و بتوانند درحيطه كاري خود بر اعمال كنترل داشته و وظايف هرمسئولي در هر اداره به طور دقيق مشخص باشد كه افراد مراجعه كننده دچار سردرگمي نشوند با نقض حقوق شهروندي مواجه نخواهيم بود.

در ادامه سيد نبي رسولي گفت: طهارت و پاک دامنی، اصلی محوری در بینش اسلامی است و اسلام برای طهارت روحی و عفت عمومی، ارزش زیادی قائل است.

وي افزود: تشریع برخی احکام مانند حجاب برای پیشگیری از فساد است که با بهره گیری از پوشش مناسب بدن و خودداری از رفتارهای تحریک آمیز در مقابل نامحرم، محقق می شود.

فرماندار خاطرنشان كرد: در حقیقت عفاف، امری درونی است اگر هر شخص در هر زمينه اي كه در توانش است به امر به معروف ونهي ازمنكر بپردازد جامعه هم شاخص ها ومصداق هاي ارزشي حقوق شهروندي و عفاف و حجاب را مشخص  نمايد و سپس براساس اين مصداق ها و شاخص ها مشكلات موجود را شناسايي كند و بعد از بررسي نقاط ضعف به رفع نواقص آنها بپردازد مي توان به جاهاي خيلي عالي رسيد و به مشكلات فائق آمد.