شوراي فرهنگي شهرستان

صبح امروز جلسه شوراي فرهنگي به رياست "محمد مهدي عادل" فرماندار ابركوه در محل فرمانداري ابركوه برگزار شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري در اين جلسه اعضا به گزارشي مختصر از عملكرد دو ماهه خود در رابطه با سال جهاد اقتصادي و برنامه آتي در اين زمينه اشاره كردند.

عادل نيز دز اين جلسه ضمن تقدير و تشكر و تبريك پيشاپيش ميلادحضرت زهرا (س) و ولادت بنيانگذار انقلاب اسلامي،اظهار داشت ؛ اقتصاد و فرهنگ دو مقوله مكمل هم هستند كه وجود  فرهنگ شرطي لازم جهت ايجاد تحول در اقتصاد مي باشد.وي افزود با توجه به اينكه بيشترين سهم اقتصاد شهرستان از طريق كشاورزي  مي باشد تمركز و برنامه ريزي جهت بهره برداري و استفاده بهينه از منابع آبي موجود در شهرستان جهت كشاورزي با بهره وري بيشتر را مهمترين برنامه در شهرستان در سال جهاداقتصادي عنوان كرد.

عادل همچنين هدفمند كردن يارانه ها را از گامهاي موثر در مقوله جهاد اقتصادي دانست و از رفع سريع مشكلات احتمالي بوجود آمده در اجراي اين طرح در شهرستان تاكيد كرد.

دكتر علوي راد رييس دانشگاه آزاد نيز در اين راستا با بيان اينكه همايشي با موضوع "توسعه منابع آب" در اواخر اين هفته در دانشگاه آزاد برگزار ميشود از ارسال بيش از 250 مقاله از سراسر كشور به اين همايش خبر داد.