ساختمان جدید فرمانداری شهرستان ابرکوه افتتاح شد

ساختمان جدید فرمانداری شهرستان ابرکوه افتتاح شد

روابط عمومی فرمانداری شهرستان ابرکوه گزارش می دهد

طی آیینی وبمناسبت سی هشتمین بهار انقلاب اسلامی فرمانداری شهرستان ابرکوه درتاریخ 20/11/1395با حضور معاون هماهنگی عمرانی جناب آقای سید حسینی وتنی چند از مسئولین استانی خانواده معزز شهدا ومسئولین ادارات شهرستان ابرکوه افتتاح گردید .

این ساختمان درتاریخ 1389شروع وبا مساحت محصور شده 11115متر مربع ومحوطه 10548وطول حصار کشی 400متر واعتبار 32000میلیون ریال امروز افتتاح گردید.

 

 

گزارش تصویری افتتاح ساختمان فرمانداری