دیدار چهره به چهره وزیر جهاد کشاورزی با مردم شهرستان ابرکوه

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه برنامه های سفر به شهرستان ابرکوه  با حضور در فرمانداری این شهرستان با مردم به صورت حضوری گفتگو کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، دکتر سید جواد ساداتی نژاد به عنوان نماینده دولت در ادامه برنامه های سفر به شهرستان ابرکوه  با حضور در فرمانداری این شهرستان با مردم به صورت حضوری گفتگو کرد و مسائل و مشکلات مطرح شده را مورد بررسی قرار داد.