حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در ایستگاه های نوروزی شهرستان ابرکوه

صبح امروز عزیزی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با حضور در شهرستان ابرکوه از ایستگاه های نوروزی این شهرستان بازدید کرد.

در این بازدید که با همراهی فرماندار ابرکوه همراه بود عزیزی ضمن تبریک عید به عوامل اجرایی در جریان اقدامات انجام شده جهت استقبال از مسافرین نوروزی قرار گرفت.