بازدید وزیر آموزش و پرورش و استاندار از مدارس فرسوده مهردشت و بخش بهمن ابرکوه

دو مدرسه خدیجه کبری و ولیعصر شهر مهردشت با قدمت ۶۰ سال و در قالب مدارس از رده خارج هستند، جهت برنامه‌ریزی و هماهنگی برای بازسازی و نوسازی مورد بازدید نوری وزیر آموزش و پرورش و هیئت همراه از استان و شهرستان قرار گرفت.

گفتنی است دبستان دخترانه خدیجه کبری با مشکلات زیادی همچون کمبود جا، فرسودگی، جمعیت زیاد و... در حال حاضر محل تحصیل ۲۳۰ دانش‌آموز بخش بهمن و شهر مهردشت می‌باشد.

دبستان ولی‌عصر نیز که در سال ۱۳۲۰ فعالیت آن آغاز شد اکنون با حدود ۱۵۰ دانش‌آموز در مهرآباد با مشکلات روزگار سپری می‌کند.