بمناسبت هفته دولت انجام گرفت/ تشریحی- تصویری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مسئولین و رابطین روابط عمومی تعدادی از ادارات، با هماهنگی و برنامه ریزی های صورت گرفته توسط شواری هماهنگی روابط عمومی های شهرستان و بمناسبت هفته دولت، از کارخانجات کاشی کوثر و فولاد سرمد بازدید کردند.

 

در این بازدید دو ساعته مسئولین روابط عمومی ادارات برای اولین بار و پس از راه اندازی اولین خط تولید کاشی در ابرکوه ،با روند تولید کاشی آشنا شدند.

در ادامه نیز رابطین ادارات پس مراجعه به سایت در حال راه اندازی فولاد سرمد ابرکوه از نزدیک در جریان ساخت این پروزه عظیم قرار گرفتند.

 

روابط عمومی فرمانداری در بخش های بعدی خبری گزارشی مفصل از پروژه در حال اجرای فولاد ارائه خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

فولاد سرمد