اهدا ۴ دستگاه رایانه به دبستان فاطمیه ابرکوه توسط استاندار یزد

نوری در ادامه بازدید از مدارس فرسوده و از رده خارج شده، پای درد دل مدیران و مربیان و همچنین دانش‌آموزان دبستان دخترانه فاطمیه در ابرکوه نشست.

این دبستان با ساختمان با قدمتی بیش از نیم قرن، در حال حاضر پذیرای ۲۱۰ دانش‌آموز می‌باشد که با مشکلاتی از قبیل کمبود دستگاه کپی، تجهیزات کار و فناوری، آزمایشگاه، کمک آموزشی و... روبرو هستند.

گفتنی است در حاشیه این بازدید فاطمی استاندار یزد در پی مطالبه‌گری متین و مودبانه چهار دانش‌آموز، قول تأمین ۴ دستگاه رایانه برای آموزشگاه را به آنها داد.