شورای اداری بخش مرکزی

 این جلسه که به ریاست سید ابراهیم حسینی دوست،بخشدار مرکزی و با مضوع پیگیری مصوبات قبلی در محل بخشداری مرکزی برگزار شد

رئیس شورای بخش مرکزی ابرکوه،در این جلسه  اظهار امیدواری نمود با  قولی که مدیر عامل شرکت گاز به بخشدار بخش مرکزی داده شاهد وصل گاز در این روستاها تا پایان فروردین ماه باشیم.

رفع مشکل احداث میدان 15 دی(روز ورود رهبر انقلاب به ابرکوه) که در ورودی ابرکوه قرار گرفته است، پیگیری ساختمان شرکت سهام عدالت و فعال شدن مجتمع دامداری هروک و توسعه آن، جهت استقرار واحدهای روستاهای مجاور از دیگر از دیگر موضوعات این جلسه بود.

حل مشکل دامداران که ناگزیر از خرید خوراک دام به صورت نقدی و فروش شیر به صورت چند ماهه می باشند، نیز از دیگر خواسته های این شورا بود که توسط رئیس این شورا بیان شد.