شناسه : 814437
همايش علم وعفاف درشهرستان ابركوه

همايش علم وعفاف درشهرستان ابركوه


درمورخ 19/7/89همايشي تحت عنوان علم وعفاف ازطرف امور بانوان وخانواده شهرستان
همايش علم وعفاف درشهرستان ابركوه

ابركوه به مناسبت ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) وروز دختران درمحل امامزادگان شهر مهردشت با حضور بانوان بخش بهمن برگزارگرديد.

دراين همايش خواهر وفائيان درخصوص راهكارهاي مقابله با آسيبهاي اجتماعي خانواده ودختران صحبت نمود.