شناسه : 813757
نماز عيد فطر درابركوه

نماز عيد فطر درابركوه


امام جمعه ابركوه درروز عيد سعيد فطر ودر جمع نمازگزاران گفت:
نماز عيد فطر درابركوه

امروز ايران مقتدرترين وتوانمندترين كشوردر عرصه فرهنگي ، علمي ، سياسي ، اقتصادي آسيا وخاورميانه وجهان اسلام است. حجت الاسلام سيد ابراهيم حسيني تصريح كرد با اين همه نعمت خدادادي كه به كشور ما عطا شده است بايد باحفظ وحدت در تبعيت از فرامين مقام معظم رهبري آنراحفظ كنيم . امام جمعه ابركوه گفت: عيد سعيد فطر تجلي گاه مسلمين است ومابايد با عهد وميثاقي كه باخدا بسته ايم آن را فراموش نكنيم .
وي بااشاره به اينكه دشمنان ومستكبرين جنگ نرم رابراي ما ترسيم كرده اند ما بايد باجديت كامل باتهاجم فرهنگي ، عوامل مخرب ماهواره مبارزه كنيم تا جوانان ما درامان بمانند واين وظيفه همه است .امام جمعه ابركوه تاكيد كرد : بايد تمام ملت ومسئولان با وحدت كامل وطبيعت محض از توصيه ودستورات مقام معظم رهبري درراستاي اهداف بلند انقلاب اسلامي ومصالح كشور تلاش كنيم ودرمقابل توطئه هاي دشمنان اسلام بايستيم . وي اظهار اميدواري نمود باهمت مضاعف وتلاش مضاعف مسئولان درراه تحقق توسعه وزيرساختهاي منطقه دست يابيم. مهندس فلاح زاده استاندارمحترم  يزد قبل ازايراد خطبه هاي نماز عيد سعيد فطر درزمينه پيشرفتهاي طرحهاي مصوب سفر مقام معظم رهبري و هيات دولت وزير ساختهاي مختلف استان وشهرستان  احداث راه آهن يزد به اقليد و ... وراههاي توسعه استان سخنراني نمود.