شناسه : 808943
مناسبت

مناسبت


       بر چهره پر ز نور مهدی صلوات   بر جان و دل صبور مهدی صلوات   تا امر فرج شود مهیا بفرست   بهر فرج و ظهور مهدی صلوات
مناسبت

      

بر چهره پر ز نور مهدی صلوات   بر جان و دل صبور مهدی صلوات

  تا امر فرج شود مهیا بفرست   بهر فرج و ظهور مهدی صلوات