شناسه : 813627
شورای اموزش وپرور ش ابرکوه بمنظور تامین نظر اولیا دانش اموزان جلسه فوق العاده تشکیل داد.

شورای اموزش وپرور ش ابرکوه بمنظور تامین نظر اولیا دانش اموزان جلسه فوق العاده تشکیل داد.


بنا برپیشنهادآقاي عادل فرماندار شهرستان ابركوه جلسه فوق العاده شورای اموزش وپرورش این شهرستان تشکیل و اعتراض اولیا مورد بحث وبررسی قرارگرفت.
شورای اموزش وپرور ش ابرکوه بمنظور تامین نظر اولیا دانش اموزان جلسه فوق العاده تشکیل داد.

درپی تصمصم اخیر شورای اموز ش وپرورش ابرکوه مبنی بر تجمیع مدارس راهنمائی دخترانه فولاد گر و زکیه و استقرار در ساختمان سابق مرکز پیش دانشگاهی فاطمه الزهرا(ع) در محله  نظامیه جمعی از اولیا دانش اموزان مدرسه فولاد گر نسبت به این تصمیم بخاطر بعد مسافت مدرسه فرزندشان نگران شده وبا مراجعه به فرمانداری اعتراض خودرا اعلام داشته که دراين جلسه  مقرر شد راهکارهای لازم دراین زمینه از جمله تامین قسمتی  از هزینه سرویس دانش اموزان  بررسی شود ورضایت اولیا جلب گردد.