شناسه : 813917
در کمیته هماهنگی وپشتیبانی بسیج دانش اموزی ابرکوه اخرین

در کمیته هماهنگی وپشتیبانی بسیج دانش اموزی ابرکوه اخرین


هماهنگی ها بمنظور هرچه باشکوهتر برگزارشدن مراسم هفته دفاع مقدس درمدارس این شهرستان بعمل امد.
در کمیته هماهنگی وپشتیبانی بسیج دانش اموزی ابرکوه اخرین

رژه دانش اموزان بسیجی اول مهرماه غبارروبی قبور شهدا توسط دانش اموزان بسیجی بازدید از خانواده  سه دانش اموز شهید  شرکت دسته جمعی دانش اموزان درمراسم عبادی سیاسی نماز جمعه -نواختن زنگ مقاومت درمدارس و خاطره گوئی راویان جنگ درمراسم صبحگاه مشترک دانش اموزی از جمله برنامه های  بسیج دانش اموزی درمدارس ابرکوه دردوهفته دفاع مقدس میباشد.