شناسه : 809193
خبری از کمیسیون تعزیرات آرد و نان ابرکوه

خبری از کمیسیون تعزیرات آرد و نان ابرکوه


کمیسیون تعزیرات آرد و نان ابرکوه با حضور فرماندار این شهرستان تشکیل جلسه داد.
خبری از کمیسیون تعزیرات آرد و نان ابرکوه
در این جلسه که با حضور فرماندار نیز همراه بود ضمن بررسی پرونده ۷ نانوائی ، متخلفین به یک میلیون و سیصد هزار ریال جریمه نقدی و اخطار به خاطر کم کاری و تعطیلی غیر مجاز محکوم شدند و با صدور مجوز تاسیس نانوانی آزاد پز در ابرکوه موافقت شد و همچنین به منظور رفاه حال مسافران نوروزی ساعات کار ۴ نانوائی در معابر اصلی شهر به مدت ۵ ساعت علاوه بر ساعات موظف افزایش یافت .
برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه نانوایان در ابرکوه از دیگر مصوبات این کمیسیون بود .