شناسه : 812476
توديع ومعارفه رئيس اداره تعاون شهرستان ابركوه

توديع ومعارفه رئيس اداره تعاون شهرستان ابركوه


روزچهاشنبه 15/2/89درجلسه شوراي اداري درمحل فرمانداري ابركوه با حضور آقاي فلاحزاده مدير كل تعاون يزد و همراهان ،امام جمعه محترم ابركوه ،عادل فرماندار
توديع ومعارفه رئيس اداره تعاون شهرستان ابركوه

شهرستان ابركوه و مسئولين ادارات شهرستان وصاحبان صنايع طي حكمي از طرف مدير كل تعاون استان آقاي سيروس آقايي توديع وآقاي ناصر زارع بعنوان رئيس اداره تعاون ابركوه منصوب گرديد دراين راستا آقاي عادل ضمن تشكر از  سيروس آقايي به جهت فعاليتهاي وي درشهرستان به مصداق من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق ، تقدير از مديران قبلي را باعث ايجادانگيزه درمديران جديد عنوان نمود.همچنين امام جمعه محترم نيز به به جهت اعتلاي شهرستان ابركوه درخواست فعاليت بيشتر درحوزه هاي كاري مديران را  درخواست نمودند.درادامه اقاي فلاحزاده مدير كل تعاون يزد توضيحاتي درخصوص جايگاه ونقش تعاون واصل  44قانون اساسي ومسكن مهر ايراد نمود واز افتتاح اولين تعاون فراگير دراستان با عضويت حدود 120هزار نفر درهفته آيند خبر داد .وي افزود اين تعاوني درشهرستان ابركوه ودر بخش پتروشيمي انشالله دراولين قدم فعاليت خواهد نمود. دراين جلسه فرمانده جديد بسيج ادارات شهرستان  ابركوه آقاي مقيمي نيز معارفه شد.