شناسه : 103404819

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه جلسه شورای اداری شهرستان درمحل فرمانداری برگزار گردید این جلسه راس ساعت 8صبح روز چهارشنبه 20/10/1396با حضور فرماندار ،امام جمعه وسایر مسئولین شهرستان تشکیل گردید .


به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه جلسه شورای اداری شهرستان درمحل فرمانداری برگزار گردید این جلسه راس ساعت 8صبح روز چهارشنبه 20/10/1396با حضور فرماندار ،امام جمعه وسایر مسئولین شهرستان تشکیل گردید .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه  جلسه شورای اداری شهرستان درمحل فرمانداری برگزار گردید این جلسه راس ساعت 8صبح روز چهارشنبه 20/10/1396با حضور فرماندار ،امام جمعه وسایر مسئولین شهرستان تشکیل گردید .

دراین جلسه محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه طی سخنانی به تشریح اصول مدیریتی ونظام اداری قانونمند وراه گشا درحل مشکلات مردم پرداخت .وبا تاکید بر وجه خدمتگزاری به مردم واهتمام به جلب رضایتمندی واعتماد ارباب رجوع ،خواستار رفع نارسایی ها ومناسب نمودن سازوکارهای اداری درانجام وظایف محوله گردید.کاظمی نسب درادامه ضمن خطیر برشمردن وظیفه روابط عمومی ها درامر اطلاع رسانی به مردم ،همکاری بین بخشی ادارات وبهره گیری از فرصتها جهت استفاده بهینه از منابع بخش خصوصی وبسته های حمایتی دولت درسرمایه گذاری واشتغال را بسیار مهم وسرنوشت ساز توصیف کرد .