شناسه : 147472163

با شناسایی ظرفیتها و پتانسیلهای شهرستان می توان در توسعه کسب و کار موثر بود


مدیر کل فنی و حرفه ای استان در نشست با فرماندار ابرکوه گفت :از جمله برنامه‌های اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار(تکاپو) است که با شناسایی ظرفیتها و پتانسیلهای شهرستان می تواند در توسعه کسب و کارهای خرد موثر باشد .

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ، محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه در نشست با علی آقا افضلی مدیر کل فنی و حرفه ای استان یزد به همراه ذیحساب و دیگر همراهان وی ، موضوع راه اندازی مرکز فنی و حرفه ای ویژه خواهران را در شهرستان خواستار شد.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان گفت : با تلاشها و اقدامات صورت گرفته ، به زودی مرکز آموزش فنی و حرفه ای ویژه خواهران در شهرستان ابرکوه راه اندازی خواهد شد و شروع به کار خواهد کرد .

افضلی افزود : کاریابی ها متاسفانه نیروی متخصص به سرمایه گذاران و صنعتگران معرفی نمی کنند در صورتی که باید نیازهای صنعت را شناسایی و جهت آموزش به فنی وحرفه ای معرفی کنند و این موضوع در جلسات شورای اداری و جلسات با صنعتگران و سرمایه گزاران مطرح شود.

وی با اشاره به اجرای طرح تکاپو در این اداره کل گفت: از جمله برنامه‌های اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار(تکاپو) است که با شناسایی ظرفیتها و پتانسیلهای شهرستان می تواند در توسعه کسب و کارهای خرد موثر باشد .

افضلی اظهار داشت : جهت اختصاص اعتبار خرید تجهیزات فنی حرفه ای ابرکوه تمام تلاش خود را خواهیم نمود و مسئولین شهرستان نیز تلاش کنند تا آموزش فراگیر شده و توسعه یابد .

فرماندار ابرکوه برگزاری دوره های مختلف اموزش فنی و حرفه ای را در شهرستان ابرکوه بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت : شرکت در دوره های آموزشی فنی و حرفه ای باید بسیار خاص تر و ویژه تر دنبال گردد تا در کسب مهارت و راهگشای مشکل بیکاری موثر و مثمر ثمر باشد .

کاظمی نسب افزود : تاسیسات و زیر ساخت های فنی و حرفه ای فراهم شود تا دانش آموزان به آموزش تشویق شوند و به یاد گیری فنی و حرفه ای و آموزش ومهارت آموزی گرایش پیدا کنند .

وی خاطرنشان کرد : با توسعه آموزش های مهارتی می توانیم به روند توسعه اساسی‌ترین راه در مسیر تولید ملی و تحقق بهبود وضعیت معیشتی افراد جامعه ایفا کنیم .