شناسه : 812171
آقای مهندس فرهمند عضوکمسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي گفت :

آقای مهندس فرهمند عضوکمسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي گفت :


در لايحه بودجه 89 به منظور مطالعه و اجراي طرح انتقال آب ماربر به شهرهاي سميرم آباده و اقليد و ابرکوه بودجه اختصاص داده شده است .
آقای مهندس فرهمند عضوکمسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي گفت :
 

کاظم فرهمند نماینده مردم شهرستان ابرکوه درمجلس شورای اسلامی اظهار اميدواري نمود با اجراي اين طرح که از مصوبات سفر مقام معظم رهبري هم بوده مشکل آب کشاورزي شهرستانهاي فوق از جمله ابرکوه در سالهاي آتي مرتفع گردد.