پيام فرماندار شهرستان ابركوه به مناسبت يادواره سرداران و275شهيد سرافراز شهرستان ابركوه

ونائل آمدن به مقام والاي شهيد نزد خداي متعال نيست .شهيدان ،متنعم برخوان فياض الهي وعندربهم يرزقون هستندكه اين درجه اعلي ومدال برترين را به پاس آنچه صدقواماعاهدا... است از جانب حضرت رب العالمين دريافت داشته اند وحقا به همين سبب است كه امام راحل (ره) شهيد را افضل وفيض بي بديل شهادت را والاترين آرزو درسلوك الي الله توصيف مي نمايد،بنابرين مراسم يادواره سرداران و275شهيد سرافراز شهرستان ابركوه فرصت مغتنمي خواهد بود كه بارديگر از نام وخاطره شهداي گرانقدر به عظمت يادكرده وهمواره درادامه راه وطريقت حيات ابدي كه آنان سلسله جنبان آن بودندوديگران را نيز به قدم نهادن دراين راه فراخواندند،كوشش نمائيم جادارد از تمامي عزيزاني كه دربرنامه ريزي وتدارك يادواره سهمي داشته اند ،تقدير وتشكر نموده وعزت روز افزون از درگاه حضرت حق (سبحانه وتعالي )برايشان مسئلت مي نمايم.

بسي گفتيم وگفتنداز شهيدان                 شهيدان را شهيدان مي شناسند.

والسلام عليكم ورحمته الله وبركاته.

محمد مهدي عادل

فرماندار ورئيس ستادبزرگذاشت سرداران و275شهيد شهرستان ابركوه