به گزارش روابط عمومی فرمانداری مراسم افتتاحیه گروه های جهادی در شهرستان ابرکوه با حضور امام جمعه و فرماندار شهرستان در مرکز فنی و حرفه ای امام حسین(ع) انجام پذیرفت.

در این مراسم ابتدا بازدیدی از کارگاه های آموزشی فنی و حرفه ای به عمل آمد و در ادامه دانشجویان علم و هنر در قالب یک گروه 20 نفری به مدت 10 روز به روستای بداف اعزام شدند.