شهيد قلب تاريخ است

مجيد بصيري يكي از رزمندگان بسيجي هشت سال دفاع مقدس بود .وي رنج وافتخار جانبازي را حدود 22سال تحمل نمود ايشان   درمنطقه شاخ شميران درسال 1367به همراه تعدادي از همرزمانش به درجه جانبازي نائل گرديد. شهيد بصيري از قربانيان سلاحهاي شيميايي رژيم بعث عراق عليه ايران در جنگ تحميلي بود.  ايشان بيشتر از اين نتوانست  دوري همرزمان شهيدش را تحمل و سرانجام درتاريخ 25/10/ 89درمحل بيمارستان شهيد چمران شيراز شربت شهادت را پس ازسالها  رنج  ومشقتهاي فراوان نوش جان نمود .مراسم تشييع پيكر اين شهيد والامقام درتاريخ 27/10/89راس ساعت 10صبح از ميدان امام حسين (ع) توسط مردم ومسئولين انجام خواهد شدتادر روضه الشهداي ابركوه  دركنار همرزمانش به خاك سپرده شود. شهرستان  ابركوه با 50 هزار نفر جمعيت در 120 كيلومتري جنوب غربي شهر يزد قرار داردو