فرماندار ابرکوه

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، جلسه ي آموزشي دهياران، شركت هاي تعاوني دهياري ها، شوراهاي روستاها در زمينه كنترل بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و دام در محل سالن اجتماعات فرمانداري ابركوه برگزار شد.

فرماندار ابركوه در جريان برگزاري جلسه آموزشي دهياران، اعضاي شوراهاي اسلامي روستاهاي مركز دهستان ها و مديران عامل شركت هاي تعاوني همياري دهياري ها، در گفتگو با روابط عمومي فرمانداري اظهار داشت: بايد زمينه مراقبت بر اجراي صحيح برنامه ها و اصول بهداشتي به منظور حفظ بهداشت روستاها با همكاري دهياران فراهم گردد.

سيد نبي رسولي افزود: دهياران بايد بر رعايت بهداشت محيط نظارت و دستگاههاي ذيربط را در زمينه ي اجرا براي از بين بردن عوامل بيماري زا ياري دهند.

مسئول پيگيري امور بهداشت و درمان فرمانداري نيز در تشريح اين جلسه ي آموزشي گفت: با توجه به ضرورت انجام تمهيدات لازم به منظور كنترل بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و دام و آشنايي بيشتر دهياران، شوراها و تعاوني ها با كانون هاي بيماري زا و چگونگي همكاري آنان با شبكه بهداشت و درمان و دامپزشكي، اين كارگاه در فرمانداري برگزار و كارشناسان با معرفي كانون هاي بيماري هاي تب مالت، سالك و تب خونريزي دهنده و راهنماي مراقبت بر بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و دام در خصوص ايجاد زمينه نظارت بر امور بهداشتي روستا تاكيد نمودند.

در اين جلسه در خصوص نحوه همكاري در واكسيناسيون دام و سم پاشي دامداري ها در كوتاهترين زمان تصميم گري شد.

 

 


IMG_5639.JPG IMG_5649.JPG IMG_5651.JPG IMG_5654.JPG IMG_5657.JPG IMG_5665.JPG IMG_5670.JPG
بله