جلسه وحدت رویه دستگاه ها در صدور پروانه ساخت برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، جلسه وحدت رویه دستگاه ها در صدور پروانه ساخت و تغییر کاربری اراضی صبح امروز با حضور فرماندار برگزار گردید.

در این جلسه مقرر گردید در صورت ارائه میزان رضایت متقاضیان در بخش کشاورزی از روال صدور پروانه بهره برداری و افزایش میزان بهره وری تولید از ایجاد ناظرین واحدهای تولیدی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی موضوع تفویض اختیار ساخت و سازهای خارج از محدوده به جهاد کشاورزی و یا مجموعه های زیر گروه این اداره قابل بررسی خواهد بود.

قابل ذکر است متولی ساخت و سازهای خارج از محدوده شهر واقع در حریم شهر شهرداری ها بوده و استعلامات مربوطه به دستگاههای خدمات رسان را پاسخگو خواهند بود.