جشن میلاد هشتمين اختر تابناك آسمان امامت وولايت در ابرکوه

بخش انسانها درشهرستان ابركوه با شكوه خاصي برگزار گرديد.