توسط زارع زاده معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار انجام شد

صبح امروز توسط زارع زاده معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و بخشدار مرکزی ابرکوه انجام شد:

بازدید از روند پیشرفت دیوار ساحلی و تسطیح معابر 14 واحد مسکونی سیل زدگان روستای فیروزآباد 

بازدید از گلخانه سبزی صیفی شرکت تعاونی دهیاری های بخش مرکزی

حضور در ایستگاه تشکیلاتی راه آهن اقلید- ابرکوه- یزد و بررسی مشکلات جهت تسریع در اتمام پروژه

بازدید از واحد تولیدی دستگاه های بسته بندی و صنایع غذایی فعال در حوزه داخلی و خارجی و پیگیری درخواست های آن