به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ابرکوه كارگروه اجتماعي فرهنگي شهرستان به منظور پيگيري امور مشاركت هاي مردمي، سالمندان و مناسب سازي با حضور فرماندار  و مسئولین ذيربط در محل فرمانداري تشكيل شد.

در اين جلسه فرماندار، ضمن تاكيد بر ضرورت حمايت از سازمانهاي مردم نهاد، مشاركت مردم در حوزه هاي مختلف بويژه حمايت از محرومين در شهرستان ابركوه را بسيار خوب توصيف و از موسسات غير دولتي در شهرستان تقدير نمود.

سيد نبي رسولي همچنين با اشاره به وضعيت سالمندي در ابركوه اظهار اميدواري نمود: در آتيه نزديك مراكز و خانه هاي سالمندان در راستاي تكريم سالمندان  مورد بهره برداري قرار گيرد.

در اين جلسه كه با حضور مديران بانك ها و ادارت دولتي برگزار گرديد بر ساماندهي معابر و ساختمانهاي دولتي و غير دولتي به منظور دسترسي و بهره مندي آسان معلولين، سالمندان وبيماران از خدمات تاكيد شد.

قابل ذكر است با توجه به خدمات گسترده و شايسته ي صندوق قرض الحسنه مهدي موعود (عج) و گشايش در امور مردم به ويژه محرومين و نيازمندان از هيئت مديره اين صندوق با اهداء لوح تقدير قدرداني شد.