تشکیل جلسه قرارگاه جوانی جمعیت شهرستان

در جلسه قرارگاه جوانی جمعیت شهرستان به ریاست فرماندار انجام شد:

ارسال وظایف عمومی و اختصاصی دستگاه ها در خصوص قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

ارائه گزارش تعدادی از درخواست های مردم برای تسهیلات سه فرزند به بالا و میزان پرداخت تسهیلات از سوی بانک های شهرستان

پیگیری ثبت احوال شهرستان از اداره کل ثبت احوال استان برای تعریف نرم افزار جهت رصد تعداد خانواده هایی که صاحب فرزند سوم به بعد می شوند به منظور پیگیری اختصاص تسهیلات و مزایا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، در جلسه صبح امروز شنبه قرارگاه جوانی جمعیت شهرستان که با حضور فرماندار برگزار شد، مسائل و مشکلات مربوط به جوانی جمعیت و خانواده مورد بررسی قرارگرفت.