به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، جلسه شورای سلامت و امنيت غذايي شهرستان ابركوه با حضور فرماندار و اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان در جمع اعضاي شوراي سلامت و امنيت غذايي، با برشمردن پيگيري هاي صورت گرفته در خصوص توسعه حوزه بهداشت و درمان، از مسئولين دانشگاه علوم پزشكي يزد تشكر كرد و اظهار داشت: توسعه و ارتقاء بيمارستان  از 32 تخت به 96 تخت، پيگيري تجهيزات مورد نياز، و هزينه بالغ بر 20 ميلیارد تومان در حوزه عمراني بيمارستان و درمانگاههاي اين شهر را نشانه توجه رئيس و معاونان محترم اين دانشگاه به شهرستان و  در راستاي اجراي طرح تحول سلامت دانست.

سيد نبي رسولي اظهار اميدواري كرد با تدبير مسئولين، بحث تخصيص پزشكان متخصص و خريد سي تي اسكن و ساير ملزومات بيمارستاني نيز به سرانجام مطلوبي برسد.

وي با اشاره به گسترش بيماري هاي غير واگير در جامعه عموم مردم را به رعايت موارد بهداشتي، تغذيه مناسب، ارتباط با مراكز بهداشتي و تشكيل پرونده الكترونيكي، تحرك  و ورزش مداوم توصيه نمود.

همچنين فرماندار از اختصاص مبلغ 70 ميليون تومان به مركز بهداشتي و درماني شهر مهردشت و 80 ميليون تومان به خريد تجهيزات بيمارستاني از سوي خيرين خبر داد.

گفتني است در اين جلسه بر ورزش و رعايت بيش از پيش موارد بهداشتي بويژه در مدارس تاكيد شد.