تشكيل جلسه با حضور مدير كل منابع طبيعي در ابرکوه

مدیر کل منابع طبیعی وابخیزداری استان درارزیابی پروژه ها پیگیری جذب اعتبارات خشکسالی و معرفی پروژه ها ی جدید ونیازها ی استان درزمینه حفظ منابع طبیعی را از جمله موارد مطرح شده دراین شورا بیان نمود وبا یاداوری بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی براینکه فرهنگ منابع طبیعی بایستی به فرهنگ عمومی تبدیل شود گفت: بمنظور شناساندن فرهنگ منابع طبیعی حداکثر تلاش را مینمائیم بطوریکه روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وابخیزداری  استان وهمنچنین مدیرکل آن درسال 88 دراین رابطه مقام اول کشوری را کسب نموده اند.

عالم بابیان اینکه اعتبارات سالجاری این اداه کل از 8میلیارد تومان سال قبل به  ده میلیاردرتومان افزایش خواهدیافت افزود : با استفاده از این اعتبارات سعی داریم درزمینه بیابان زدائی اقدامات بیشتری  انجام داده تا مثل کشورهای همسایه دچار گرد وغبار نشویم .

وی افزایش سرانه فضای سبز شهرستان ابرکوه را از اولویت های کاری این اداه کل برشمرد وگفت: تاکنون  یک حلقه چاه ومنبع ذخیره اب  دراین شهرستان ایجادشده ونهال کاری درمحور ابرکوه شیراز انجام خواهدشد.