به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه جلسه شوراي هماهنگي مواد مخدر شهرستان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر با حضور روستايي دبير شوراي مربوطه استان يزد و فرماندار در محل فرمانداري برگزار گرديد.

در اين جلسه سيد نبي رسولي گزارشي از جلسات شوراي مواد مخدر در سال 94 را مطرح و در زمينه پيشگيري و درمان معتادان و اهميت مبارزه با مواد مخدر خواستار همكاري بين بخشي كليه دستگاهها و كار فرهنگي و آموزش جوانان در اين خصوص شد.

فرماندار عملكرد كمپ هاي ترك اعتياد، مراكز كلينيك درماني اعتياد و سازمان معتادان گمنام را خوب توصيف كرد و تاكيد كرد: بايد نظارت دقيقي بر اين مراكز داشت و آنها را در تسريع بهبودي عملكردشان ياري نمود.

وي تصريح كرد: با شناسايي خانه هاي قديمي و مشكوك به فروش مواد مخدر از طريق قانون بايد برخورد جدي با آنها داشت تا به اميد آنكه اين خلافكاران تقليل يابند.

سپس روستايي دبير شوراي مواد مخدر استان ضمن تشكر از برگزاري جلسات و عملكرد خوب شهرستان با تاييد صحبت هاي فرماندار كمك خود را در اين موضوع اعلام داشت و خاطر نشان كرد: بايستي در مورد اسكان افراد غير بومي و غريبه شهرستان كه مشكوك نيز مي باشند نظارت دقيق و قانوني انجام شود.

 

 


IMG_8223.JPG IMG_8226.JPG IMG_8237.JPG IMG_8229.JPG IMG_8230.JPG IMG_8247.JPG
بله