بازدید فرماندار از روند پیشرفت استخر سرپوشیده شهید صالحی

صبح امروز محمدهادی زارع زاده فرماندار ابرکوه به همراه معاونت پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان و رئیس گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی از استخر سرپوشیده شهید صالحی بازدید کردند.

در این بازدید ضمن تاکید فرماندار بر تسریع در اتمام پروژه از روند تکمیل و تجهیز سالن و موتورخانه این استخر بازدید به عمل آمد.

شیخی معاون پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد از بهره برداری این سالن حداکثر تا پایان سال جاری خبر داد.