سيد محمدحسن اعلايي:

به گزارش روابط عمومي فرماندار صبح امروز جلسه اي با عنوان نهضت كتابخواني به رياست فرماندار و با حضور" مهندس اعلايي" مدير كل كتابخانه هاي عمومي استان، در محل فرمانداري برگزار شد.

در ابتدا "اسماعيل برزگرزاده" با اشاره به نقش و اهميت مطالعه در زندگي همه افراد جامعه و همچنين تاكيدات مقام معظم رهبري در راستاي مطالعه و كتابخواني،از تمام افراد كه در اين حيطه فعاليت دارند و به نوعي غذاي روح جامعه را تامين مي كنند تقدير و تشكر نمود.

در ادامه مهندس اعلايي مدير كل كتابخانه هاي عمومي استان يزد با اعلام اينكه 46 درصد از مردم ايران اصلا در شبانه روز هيچ مطالعه اي ندارند اين آمار را نگران كننده دانست و بر همت و تلاش همه مسئولين مربوطه در اين امر تاكيد كرد.

وي اظهار داشت خوشبختانه با ابلاغ سند نهضت توسعه كتابخواني از سوي نهاد رياست جمهوري و تبيين شرح وظايف دستگاه ها اميد است سرانه مطالعه در كشور بهبود يابد.وي همچنين با بيان اينكه يكي از بندهاي اين سند افزايش كتابخانه هاي خانگي است جايگاه ابركوه در اين زمينه را بسيار  مناسب و در سطح استان بي نظير دانست.

در پايان نيز پس از تبيين سند و شرح وظايف مقرر گرديد تا "جامعه هدف" و "موانع سر راه مطالعه كتاب" شناسايي و بر رفع آنها اقدام شود.