کلنگ زنی آموزشگاه برکت در شهر مهردشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه مراسم کلنگ زنی آموزشگاه برکت در شهر مهردشت با حضور مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، مدیرکل و معاون اداره نوسازی استان، ریاست ستاد اقامه نماز استان یزد، فرماندار و سایر مسئولین انجام گرديد.
ضمنا در کنار این مراسم از مدارس در حال ساخت و نیاز به نوسازی بخش بهمن نیز بازدید شد.