روابط عمومی فرمانداری ابرکوه برگزار می کند؛

پویش اگر من جای فرماندار بودم.....

فرمانداری ابرکوه در نظر دارد جهت بهبود عملکرد خویش از نظرات، ایده ها و دیدگاه های همشهریان گرامی استفاده کند. 

شرکت کنندگان در این پویش می توانند از تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه لغایت ۱۰ خردادماه نظرات خویش را به آیدی https://eitaa.com/admin_abarkooh ارسال نمایند. 

به سه نفر از افراد شرکت کننده در این پویش که ایده برتری ارسال نموده اند جوایزی اهداء می گردد.

شرکت کنندگان می توانند جهت مشاهده نفرات برتر به این کانال   https://eitaa.com/joinchat/4120051891Cba97202aff یا @abarkooh_gov_ir در ایتا بپیوندند.