نشست مشترک فرماندار ابرکوه با صنایع بزرگ شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، صبح امروز نشست مشترک فرماندار ابرکوه با صنایع بزرگ شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

در این نشست در خصوص بررسی راهکارهای تشویقی و تبیینی جهت تسهیل در امر ازدواج مجردین شاغل در صنایع بحث و تصمیم گیری شد.